Jongeren maken tijdens hun middelbare schoolperiode keuzes die bepalend kunnen zijn voor hun verdere leven.

Ze kiezen de groep medescholieren waar ze zich thuis bij voelen, ze zoeken een stijl van kleden die bij hen past en ze vinden hobby’s waarin zij zich kunnen uitleven.

Ze kiezen een studieprofiel en uiteindelijk een vervolgopleiding/studie.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij het kiezen van een studie naast factoren als intelligentie, interesse, belangstelling en motivatie ook het lichaamsgewicht een niet te onderschatten rol speelt. Jongeren die te zwaar zijn of zich te zwaar voelen hebben gemiddeld een lager zelfbeeld dan jongeren met een gezond gewicht. De kans dat ze een vervolgopleiding/studie kiezen die uiteindelijk niet bij hen past of onder hun niveau ligt, is niet denkbeeldig.

Aandacht voor het gewicht van een middelbare scholier is dan ook van het grootste belang!

Jongeren van deze leeftijd zijn veranderingsbereid en boeken met de juiste zorg en aandacht vaak verrassende resultaten. Praktijk “Goed in Vorm-Voordorp” (www.goedinvorm-voordorp.nl) begeleidt jongeren met (licht) overgewicht. Gewichtsconsulent Lette Doornbos kijkt in nauw overleg met de jongeren (en eventueel ouders) naar veranderpunten in het eetgedrag. Ze leert hen op een vriendelijke maar duidelijke manier keuzes te maken hierin en motiveert ze om dit te blijven doen

Invloed van gewicht jongeren op studiekeuze en studieresultaat